ΑΦΙΣΕΣ

“Ο Άγγελος Εβόα” // Ιερομόναχος Αναστάσιος

Σειρά :  Αθωνικά Δίπτυχα

Τίτλος :  “Ο Άγγελος Εβόα”

Αφίσα :  22×50 εκ.

Τύπος :  offset σε χαρτί canson 220gr

Τιμή :  10 € + έξοδα αποστολής

 

“Τη Τρίτη του Πάσχα” // Ιερομόναχος Αναστάσιος

Σειρά :  Αθωνικά Δίπτυχα

Τίτλος :  “Τη Τρίτη του Πάσχα”

Αφίσα :  28×50 εκ.

Τύπος :  offset σε χαρτί canson 220gr

Τιμή :  10 € + έξοδα αποστολής

 

“Η λιτανεία της Παναγιάς” // Ιερομόναχος Αναστάσιος

Σειρά :  Αθωνικά Δίπτυχα

Τίτλος :  “Η λιτανεία της Παναγιάς”

Αφίσα :  22×50 εκ.

Τύπος :  offset σε χαρτί canson 220gr

Τιμή :  10 € + έξοδα αποστολής

 

“Κωνσταντινούπολις”    //    Ιερομόναχος Αναστάσιος

Σειρά :  Κωνσταντινούπολις

Τίτλος :  “Κωνσταντινούπολις”

Αφίσα :  20×50 εκ.

Τύπος :  offset σε χαρτί canson 220gr

Τιμή :  10 € + έξοδα αποστολής

 

“Το περιβόλιον της Παναγίας” // Ιερομόναχος Αναστάσιος

Σειρά :  Αθωνικά Δίπτυχα

Τίτλος :  “Το περιβόλιον της Παναγίας”

Αφίσα :  50×70 εκ.

Τύπος :  offset σε χαρτί canson 220gr

Τιμή :  12 € + έξοδα αποστολής

 

“Η νήσος Χάλκη των πριγκιπονήσων” // Ιερομόναχος Αναστάσιος

Σειρά :  Κωνσταντινούπολις

Τίτλος :  “Η νήσος Χάλκη των πριγκιπονήσων”

Αφίσα :  30×40 εκ.

Τύπος :  offset σε χαρτί canson 220gr

Τιμή :  10 € + έξοδα αποστολής

 

“Η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία” // Ιερομόναχος Αναστάσιος

Σειρά :  Κωνσταντινούπολις

Τίτλος :  “Η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία”

Αφίσα :  30×40 εκ.

Τύπος :  offset σε χαρτί canson 220gr

Τιμή :  10 € + έξοδα αποστολής

 

“Κωνσταντινούπολη Πανοραμικό ” // Ιερομόναχος Αναστάσιος

Σειρά :  Κωνσταντινούπολις

Τίτλος :  “Κωνσταντινούπολη Πανοραμικό”

Αφίσα :  50×70 εκ.

Τύπος :  offset σε χαρτί canson 220gr

Τιμή :  12 € + έξοδα αποστολής