ΒΙΒΛΙΑ

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Αγίου Σάββα του Χιλανδαρινου , Βίος και Πολιτεία
Ιερομόναχος Αναστάσιος // Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν Σου

 

Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης // Διονυσίου του εκ Φουρνά.

 

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Όρθρος Βαθύς – Το πώς ἡ φθορά τῇ ζωῇ νικᾶται

 

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Από το Σεπτέμβριο ως τον Άυγουστο
Ιερομόναχος Αναστάσιος // Κωνσταντινούπολις
Ιερομόναχος Αναστάσιος // Αθωνικά Δίπτυχα

 

 

Εισαγωγή στην “Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης” Διονυσίου εκ Φουρνά // Μοναχός Παϊσιος Καρεώτης
Μνήμη Διονυσίου Ιερομονάχου του εκ Φουρνα των Αγράφων (1670 – 1746)

 

 

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Νεομάρτυρες