ΒΙΒΛΙΑ

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν Σου

 

Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης // Διονυσίου του εκ Φουρνά.

 

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Όρθρος Βαθύς – Το πώς ἡ φθορά τῇ ζωῇ νικᾶται

 

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Από το Σεπτέμβριο ως τον Άυγουστο
Ιερομόναχος Αναστάσιος // Κωνσταντινούπολις
Ιερομόναχος Αναστάσιος // Αθωνικά Δίπτυχα