ΒΙΒΛΙΑ

Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης // Διονυσίου του εκ Φουρνά.

 

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Όρθρος Βαθύς – Το πώς ἡ φθορά τῇ ζωῇ νικᾶται

 

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Από το Σεπτέμβριο ως τον Άυγουστο

 

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Κωνσταντινούπολις

 

Ιερομόναχος Αναστάσιος // Αθωνικά Δίπτυχα